Learn English Fast® Book Series Polish Speakers

Essential ESL Book Series & Bilingual ESL Book Series

Polish Edition

angielskie polskie książki do nauki angielskiego

LEARN ENGLISH FAST® ESSENTIALS SERIES LEVEL 1 BOOKS (A1-B1)

These books will help you Learn English Fast®!

Te książki pomogą ci szybko nauczyć się angielskiego!

The Songbook Is Free!

Śpiewnik jest bezpłatny!

Książki poziomu 1
Angielsko-polska dwujęzyczna seria książeczek do nauki języka angielskiego

LEARN ENGLISH FAST® BILINGUAL BOOKS COLLECTION LEVEL 2 BOOKS (B1 +)

My bilingual books will help you Learn English Fast®!

Moje dwujęzyczne książki pomogą ci szybko nauczyć się angielskiego!

Choose a topic you are interested in. Translations are Line by line English/Polish.

Wybierz interesujący Cię temat. Tłumaczenia są wiersz po wierszu angielsko-polskie.

Practice reading in English with my bilingual books!

Ćwicz czytanie po angielsku z moimi dwujęzycznymi książkami!

Książki poziomu 2