Learn English Fast® Bilingual Book Series

ESL BILINGUAL BOOK SERIES FOR POLISH SPEAKERS

LEVEL 2 BOOKS (B1 +) Polish Edition

english polish bilingual book on world religionsangielsko-polska-dwujęzyczna książka-o-religiach-światowych

Understanding World Religions

Zrozumienie religii świata

Are you tired of grammar and short stories?

Jesteś zmęczony gramatyką i krótkimi opowiadaniami?

Learn English while learning about world religions.

Ucz się angielskiego, poznając jednocześnie religie świata.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual book on women in historyangielsko-polska-dwujęzyczna-książka-kobiety-w-historii

Women Of Influence

Kobiety wpływowe

Learn English while learning about women who changed our world.

Ucz się angielskiego, poznając kobiety, które zmieniły nasz świat.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual book on laser skin treatmentsangielsko-polska-dwujęzyczna-książka-kosmetyczna-laserowa-zabiegi-korekta-skóry

The Ultimate Skin Correction Guide

Najlepszy przewodnik po korekcji skóry

Learn English while learning about skin care!

Ucz się angielskiego, jednocześnie poznając tajniki pielęgnacji skóry!

Do you acne, scars, wrinkles, sunspots, pigmentation or unwanted hair? I had a skincare clinic for 18 years.

Czy masz trądzik, blizny, zmarszczki, plamy słoneczne, przebarwienia lub niechciane owłosienie? Miałem klinikę pielęgnacji skóry przez 18 lat.

This book will tell you which treatments are best for your skin condition.

Ta książka powie Ci, które zabiegi są najlepsze dla Twojej skóry.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual book on the keto dietangielsko-polska-dwujęzyczna książka-teh-keto-dieta

The Keto Diet

Dieta ketonowa

Learn English while learning about the keto diet.

Ucz się angielskiego podczas poznawania diety ketonowej.

In this book I explain how to properly follow the keto diet.

W tej książce wyjaśniam, jak prawidłowo przestrzegać diety ketonowej.

There are a lot of misconceptions out there on this popular diet.

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat tej popularnej diety.

I used to be a fitness competitor with world natural sports.

Kiedyś byłem zawodnikiem fitness w World Natural Sports.

I did not follow the Keto diet correctly. Learn from my mistakes.

Nie przestrzegałem diety Keto prawidłowo. Ucz się na moich błędach.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual book on superfoodsangielsko-polska-dwujęzyczna-książka-superfoods

Superfoods You Are What You Eat

Superfoods Jesteś tym, co jesz

Learn English while learning about superfoods!

Ucz się angielskiego, jednocześnie poznając superfoods!

This book talks about the health benefits of different foods, whether they are best cooked or raw and ideas of how to incorporate superfoods into your meals.

Ta książka mówi o korzyściach zdrowotnych różnych produktów spożywczych, o tym, czy są one najlepsze gotowane czy surowe, a także o pomysłach na włączenie superżywności do posiłków.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual book on the pyramidsangielsko-polska-dwujęzyczna-książka-o-piramidach-dookoła-świata

Pyramids Around The World

Piramidy na całym świecie

Learn English while learning about pyramids in Egypt, Mexico and more!

Ucz się angielskiego, poznając piramidy w Egipcie, Meksyku i nie tylko!

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

english polish bilingual books on world wondersangielsko-polska-dwujęzyczna książka-o-cudach-świata

10 Wonders Of The World

10 cudów świata

Learn English while learning about the wonders of our world.

Ucz się angielskiego, jednocześnie poznając cuda naszego świata.

Inside this book you will discover:

Wewnątrz tej książki odkryjesz:

Where each wonder is located in the world.

Gdzie na świecie znajduje się każdy cud.

The history behind each of the ten wonders.

Historia każdego z dziesięciu cudów.

How each wonder was built and when.

Jak każdy cud został zbudowany i kiedy.

I make bilingual books on different topics, to hopefully keep you reading and ultimately, learning English!

Tworzę dwujęzyczne książki na różne tematy, aby mieć nadzieję, że będziesz czytać i ostatecznie uczyć się angielskiego!

If you like this topic, get this bilingual book.

Jeśli podoba Ci się ten temat, kup tę dwujęzyczną książkę.

KUP NA AMAZON!

bilingual english polish songbook to learn englishangielsko-polski dwujęzyczny śpiewnik do nauki języka angielskiego przy muzyce

Verbiage ESL Songs For Adults

Verbiage ESL Songs For Adults (chansons pour adultes)

ESL Songs For Adults Are Hard To Find!

Piosenki ESL dla dorosłych są trudne do znalezienia!

My name is Angeline Pompei. My album verbiage is an album of 17 songs for learning English based on the English verbs!

Nazywam się Angeline Pompei. Mój album verbiage to 17 piosenek do nauki języka angielskiego opartych na angielskich czasownikach!

I made songs in different music genres.

Tworzyłem utwory w różnych gatunkach muzycznych.

Just search Angeline Pompei Verbiage and look for the album cover you see on this book!

Po prostu wyszukaj Angeline Pompei Verbiage i poszukaj okładki albumu, którą widzisz na tej książce!

KUP NA AMAZON!