Kolekcja dwujęzycznych książek w języku angielskim i włoskim

Dwujęzyczne książki z tłumaczeniem linijka po linijce do ćwiczenia języka angielskiego

Kup teraz, pobierz teraz 👉👩‍💻

(Also good bilingual book for English speakers who want to practice reading in Italian)

Skip to product information
1 of 3

Learn English Fast With Angeline

Poradnik korekcji skóry (książka dwujęzyczna w języku angielskim i polskim)

Regular price
$3.99
Regular price
Sale price
$3.99
Tax included.

Learn English Fast With English Polish Bilingual Books!

Szybka nauka angielskiego z dwujęzycznymi książkami angielsko-polskimi!


What better way to learn English than while reading about skincare!

Nie ma lepszego sposobu na naukę angielskiego niż czytanie o pielęgnacji skóry!


Reading bilinguals books accelerate your English comprehension skills, especially when you are interested in the topic.

Czytanie książek dwujęzycznych przyspiesza umiejętności rozumienia języka angielskiego, zwłaszcza jeśli interesujesz się tematem.


Maybe you have acne or pigmentation you want to get rid of.

Być może masz trądzik lub przebarwienia, których chcesz się pozbyć.


Maybe you are wondering which cosmetic laser treatment is right for you for wrinkles.

Być może zastanawiasz się, który kosmetyczny zabieg laserowy na zmarszczki jest dla Ciebie odpowiedni.


Maybe you have scars or stretchmarks and don’t know which treatment is best to get rid of them.

Być może masz blizny lub rozstępy i nie wiesz, który zabieg jest najlepszy, aby się ich pozbyć.


Before you walk into a cosmetic center and spend thousands of dollars on a treatment package, educate yourself with this book!

Zanim wejdziesz do centrum kosmetycznego i wydasz tysiące dolarów na pakiet zabiegów, zapoznaj się z tą książką!


If I’ve caught your interest then this book is for you!

Jeśli zainteresowałam Cię, to ta książka jest dla ciebie!


Oh, and the best part is, you are practicing reading in English at the same time!

A najlepsze jest to, że jednocześnie ćwiczysz czytanie po angielsku!


This book will educate you on clinical cosmetic treatments for various skin concerns and help you learn English fast!

Ta książka nauczy Cię zwrotów odnośnie klinicznych zabiegów kosmetycznych dotyczących różnych problemów skórnych i pomoże Ci szybko nauczyć się angielskie

  Poradnik korekcji skóry (książka dwujęzyczna w języku angielskim i polskim)
  Poradnik korekcji skóry (książka dwujęzyczna w języku angielskim i polskim)

  Testimonios

  „Uwielbiam tę aplikację! Jest dużo materiału. Jest bardzo przydatna do słuchania dwujęzycznych książek i przeglądania zdań. Podoba mi się też tematyka książek”.

  Marcos

  „Posiadanie tłumaczeń jest świetne. W przypadku innych programów lub książek muszę korzystać z Tłumacza Google, gdy nie rozumiem angielskiego.

  Jessica

  „Słucham muzyki i audiobooków przez około 30 minut przed pójściem spać. Zaczynam rozumieć ludzi wokół mnie, gdy mówią po angielsku”.

  Juan - Mexico

  „Kiedyś słuchałam muzyki moich dzieci i oglądałam kreskówki, aby uczyć się angielskiego. Teraz słucham piosenek Angeline, aby uczyć się angielskiego, i oglądam jej filmy o gotowaniu”.

  Alessandra