LEARN ENGLISH FAST® Polish Speakers

Jak chcesz się uczyć angielskiego?

angielskie polskie książki do nauki angielskiego

Szybka nauka angielskiego z moimi dwujęzycznymi książkami!

Szybka nauka angielskiego z moimi dwujęzycznymi angielsko-polskimi książkami!

Książki na poziomie 1 są przeznaczone dla studentów A1-B1

Książki poziomu 2 są przeznaczone dla studentów B1 Plus

Szybka nauka angielskiego z dwujęzycznymi książkami!

Zobacz książki

Ucz się angielskiego Fast® z muzyką

Pobierz mój darmowy śpiewnik, a następnie pobierz mój album ze Spotify, Apple Music lub Amazon music.

Moje piosenki na albumie Verbiage są oparte na angielskich czasownikach.

Pobierz moje teksty, a zobaczysz wszystkie wyróżnione czasowniki - śpiewaj razem ze mną, a szybko nauczysz się angielskiego!

Ucz się więcej

Learn English Fast® Książki Wydanie polskie