Kolekcja dwujęzycznych książek w języku angielskim i włoskim

Dwujęzyczne książki z tłumaczeniem linijka po linijce do ćwiczenia języka angielskiego

Kup teraz, pobierz teraz 👉👩‍💻

(Also good bilingual book for English speakers who want to practice reading in Italian)

Skip to product information
1 of 3

Learn English Fast With Angeline

Wyszukiwanie angielskich słówek z polskimi tłumaczeniami

Regular price
$3.99
Regular price
Sale price
$3.99
Tax included.

What better way to learn English than with a word search!

Nie ma lepszego sposobu na naukę angielskiego niż wyszukiwanie słów!


In this book, you will learn English vocabulary and spelling through searching for different categories of words.

W tej książce nauczysz się angielskiego słownictwa i pisowni poprzez wyszukiwanie różnych kategorii słów.


I don’t just include objects and things.

Nie chodzi mi tylko o przedmioty i rzeczy.


I also have word searches for grammar words such as adjectives, question words and pronouns.

Książka zawiera również wyszukiwanie słów gramatycznych, takich jak przymiotniki, słowa pytające i zaimki.


Hope you have fun learning English with my word searches.

Mam nadzieję, że dobrze będziesz się bawićucząc się angielskiego dzięki mojej książce.


SMILE!

UŚMIECH!


Your learning English!

Uczysz się angielskiego!

  Wyszukiwanie angielskich słówek z polskimi tłumaczeniami
  Wyszukiwanie angielskich słówek z polskimi tłumaczeniami

  Testimonios

  „Uwielbiam tę aplikację! Jest dużo materiału. Jest bardzo przydatna do słuchania dwujęzycznych książek i przeglądania zdań. Podoba mi się też tematyka książek”.

  Marcos

  „Posiadanie tłumaczeń jest świetne. W przypadku innych programów lub książek muszę korzystać z Tłumacza Google, gdy nie rozumiem angielskiego.

  Jessica

  „Słucham muzyki i audiobooków przez około 30 minut przed pójściem spać. Zaczynam rozumieć ludzi wokół mnie, gdy mówią po angielsku”.

  Juan - Mexico

  „Kiedyś słuchałam muzyki moich dzieci i oglądałam kreskówki, aby uczyć się angielskiego. Teraz słucham piosenek Angeline, aby uczyć się angielskiego, i oglądam jej filmy o gotowaniu”.

  Alessandra