Kolekcja dwujęzycznych książek w języku angielskim i włoskim

Dwujęzyczne książki z tłumaczeniem linijka po linijce do ćwiczenia języka angielskiego

Kup teraz, pobierz teraz 👉👩‍💻

(Also good bilingual book for English speakers who want to practice reading in Italian)

Skip to product information
1 of 3

Learn English Fast With Angeline

10 cudów świata (książka dwujęzyczna angielsko-polska)

Regular price
$3.99
Regular price
Sale price
$3.99
Tax included.

How much do you know about the ten wonders of the world?

Jak dużo wiesz o dziesięciu cudach świata?


Practice reading in English with English Polish Bilingual Books!

Ćwicz czytanie po angielsku z angielsko-polskimi książkami dwujęzycznymi!


Perhaps you had researched the ten wonders of the world before but struggled to find a book that was easy to understand.

Być może już wcześniej badałeś (woman: badałaś) dziesięć cudów świata, ale miałeś (miałaś) trudności ze znalezieniem książki, która byłaby łatwa do zrozumienia.


Maybe you want to improve your English in a more engaging way.

Może chcesz poprawić swój angielski w bardziej angażujący sposób.


If this sounds like you, you’ve come to the right place.

Jeśli to brzmi jak jak o Tobie, to jesteś we właściwym miejscu.


This book is completely bilingual, so you don’t have to leave the book to look up the translation of a word in English, that you don’t understand.

Ta książka jest całkowicie dwujęzyczna, więc nie musisz opuszczać jej, aby znaleźć tłumaczenie w języku angielskim słowa, którego nie rozumiesz.


From the Taj Mahal to Stonehenge, this book will discuss each wonder of the world in using language that you can understand.

Od Taj Mahal po Stonehenge, ta książka omawia każdy cud świata w języku, który można zrozumieć.


Inside this book you will discover:

Wewnątrz tej książki odkryjesz:


• where each wonder is located in the world.

• gdzie na świecie znajduje się każdy z cudów.


• the history behind each of the ten wonders.

• historię każdego z dziesięciu cudów.


• how each wonder was built and when.

• jak każdy cud został zbudowany i kiedy.


Learn English Fast with bilingual books by me Angeline!

Szybka nauka angielskiego z dwujęzycznymi książkami ode mnie Angeline!

  10 cudów świata (książka dwujęzyczna angielsko-polska)
  10 cudów świata (książka dwujęzyczna angielsko-polska)

  Testimonios

  „Uwielbiam tę aplikację! Jest dużo materiału. Jest bardzo przydatna do słuchania dwujęzycznych książek i przeglądania zdań. Podoba mi się też tematyka książek”.

  Marcos

  „Posiadanie tłumaczeń jest świetne. W przypadku innych programów lub książek muszę korzystać z Tłumacza Google, gdy nie rozumiem angielskiego.

  Jessica

  „Słucham muzyki i audiobooków przez około 30 minut przed pójściem spać. Zaczynam rozumieć ludzi wokół mnie, gdy mówią po angielsku”.

  Juan - Mexico

  „Kiedyś słuchałam muzyki moich dzieci i oglądałam kreskówki, aby uczyć się angielskiego. Teraz słucham piosenek Angeline, aby uczyć się angielskiego, i oglądam jej filmy o gotowaniu”.

  Alessandra